Stavba

Budova nebo budova je stavba se střechou a stěnami stojí více či méně trvale na jednom místě, jako je dům nebo továrny [1]. Budovy přicházejí v různých velikostí, tvarů a funkcí, a byly upraveny v celé historii pro širokou řadou faktorů, ze stavebních materiálů k dispozici, k povětrnostním podmínkám, s cenami pozemků, terénních podmínkách, mají zvláštní užití a estetických důvodů. Pro lepší pochopení pojmu budovu srovnat seznam nonbuilding struktur. Budovy sloužit několika potřeb společnosti – především jako úkryt před počasím, bezpečnost, životní prostor, soukromí, ukládat věci, a aby pohodlně žít a pracovat. Budova jako přístřeší představuje fyzické oddělení lidského stanoviště (místo komfortu a bezpečnosti) a vnější (na místo, které občas mohou být kruté a škodlivé). Už od prvních jeskynních maleb, stavby také staly objekty či plátna mnohem uměleckého vyjádření. V posledních letech zájem o udržitelných postupů plánování a stavebním stala také úmyslné součástí projekčního procesu mnoho nových budov.