Živý plot

Křižují krajinu, živé ploty – dlouhé řady keřů, často s stromy rostoucí mezi nimi – je možné vidět rozdělení naší zemědělské půdy a krajiny. Mohou být zasazeny nebo mohou být zbytky dávných zalesněných oblastech, ale ty se používají hlavně jako překážky, aby se zabránilo dobytek úniku z polí nebo k vytvoření hranice mezi farností. Dvě třetiny Anglie se neustále zajištěnou pro více než tisíc let, takže mnozí z našich starších živých plotů jsou oknem do naší minulosti. Že se může pohybovat v datum z středověkých hranic na základě výsledků 19. století, Ohrazení zákona když mnoho z otevřených polí a Commons byly rozděleny do menších kapes. Tyto starší živé ploty podporují úžasnou rozmanitost rostlin a živočichů a často mají archeologických důležité starých bank a příkopy s nimi spojené.